• 06 57 17 68 27
  • info@puntjes-op-de-i-haarlem.nl

Online cursus Begrijpend lezen voor mavo-, havo en vwo-scholieren

Binnen 5 werkdagen de eerste afspraak?

Bel mij via 06 57 17 68 27 of vul het contactformulier in!

Fysieke’ cursus Begrijpend Lezen volgens RIVM-richtlijnen

Online cursus Begrijpend Lezen via Skype of Zoom

BEGRIJPEND LEZEN SPEELT CENTRALE ROL

Begrijpend lezen is een belangrijke vaardigheid, want bij het eindexamen Nederlands telt dit onderdeel voor de helft mee. Als uw kind moeite heeft met het begrijpen van zakelijke teksten, dan heeft uw kind daar niet alleen last van bij het vak Nederlands. Ook voor zaakvakken als geschiedenis, aardrijkskunde, economie en biologie en voor exacte vakken als wiskunde en natuurkunde geldt dat tekstbegrip een belangrijke rol speelt. Vindt uw kind het vaak lastig om precies te begrijpen waar een tekst over gaat, hoe die is opgebouwd en wat de schrijver met de tekst bedoelt? Stelt het bij toetsen achteraf vaak vast dat het de opgaven niet goed had gelezen? Ziet het sowieso op tegen het lezen van teksten? Als uw antwoord op deze vragen bevestigend luidt, wacht dan niet langer en meld uw kind bij mij aan voor de cursus Begrijpend lezen.

BETER TEKSTBEGRIP, EEN KWESTIE VAN LANGE ADEM

De cursus Begrijpend lezen bestaat uit drie onderdelen. Eerst richten we ons op het begrijpend lezen bij het vak Nederlands. Ik herhaal samen met uw kind de theorie en het oefent met het toepassen van deze theorie op teksten. Daarna betrekken we ook de andere vakken van uw kind erbij. Het gaat na wat voor soort vragen gesteld worden en hoe je die het beste kunt beantwoorden. Het oefent met het maken van samenvattingen, want die vaardigheid dwingt hem of haar ertoe hoofd- en bijzaken te onderscheiden. Ten slotte laat ik uw kind kennismaken met interessante, actuele teksten uit diverse geschreven media. We lezen ze gezamenlijk en ik help uw kind ze te begrijpen. We werken dan ook intensief aan het vergroten van de woordenschat, want een beperkte woordenschat bemoeilijkt het tekstbegrip.