• 06 57 17 68 27
  • info@puntjes-op-de-i-haarlem.nl

Dictee op maat voor bedrijf en organisatie

Binnen 10 werkdagen een dictee op maat

Bel mij via 06 57 17 68 27 of vul het contactformulier in

PRZEWALSKIPAARD

Het Groot Dictee der Nederlandse Taal wordt sinds 2017 niet meer uitgezonden op de vaderlandse tv. De afgelopen jaren was het wel te beluisteren in het radioprogramma De Taalstaat. Het was jarenlang een evenement dat in brede kring veel discussie losmaakte. Naar aanleiding van dit dictee verontschuldigden sommigen zich voor hun gebrekkige spelling. Anderen beriepen zich trots op het feit dat ze maar weinig fouten hadden gemaakt. Weer anderen deden het Groot Dictee af als een speeltje van taalpuristen en merkten op dat er vaak woorden in het dictee waren opgenomen – przewalskipaard, antimakassar – waarvan gewone stervelingen nog nooit hadden gehoord. Hoe het ook zij, de spelling van het Nederlands liet kennelijk weinigen onberoerd.

DICTEE OP MAAT VOOR UW BEDRIJF EN ORGANISATIE

Wilt u bij wijze van afwisseling tijdens een personeelsactiviteit binnen uw bedrijf of organisatie inspelen op de discussie die het onderwerp spelling oproept bij velen, wendt u zich dan tot mij. Ik schrijf speciaal voor uw bedrijf of organisatie een dictee in gewonemensentaal waarin de belangrijke spellingproblemen van het Nederlands voorbijkomen. Inhoudelijk zal ik in dit dictee proberen in te gaan op grote en kleine kwesties die spelen in uw bedrijf of organisatie en op de dagelijkse actualiteit. Hierbij schuw ik de lichtheid niet. Desgewenst lees ik het door mij geschreven dictee voor, kijk ik de gemaakte dictees na en bespreek ik kort het dictee. Het uitgangspunt is dat het een leuke activiteit moet zijn met volop ruimte voor relativering.