• 06 57 17 68 27
  • info@puntjes-op-de-i-haarlem.nl

Ondersteuning scholen vo

Ondersteuning op korte termijn?

Bel mij via 06 57 17 68 27 vul het contactformulier in!

ONDERSTEUNING DOCENTEN NEDERLANDS VO

Ik kan de docenten Nederlands van uw school ontlasten door een deel van de werkzaamheden die zij buiten het klaslokaal verrichten van hen over te nemen. Een (onvolledige) opsomming van de taken die ik op korte termijn op me kan nemen: toetsen en examens corrigeren, bijlessen/examentrainingen geven aan individuele leerlingen, mondelinge schoolexamens afnemen of mondelinge schoolexamens bijwonen als gecommitteerde.