• 06 57 17 68 27
  • info@puntjes-op-de-i-haarlem.nl

Jan Verhoeven

Jan Verhoeven

In 1987 rondde ik de studie Taal- en Literatuurwetenschap af aan de Katholieke Universiteit Brabant, inmiddels omgedoopt tot Tilburg University. In het eerste deel van mijn loopbaan was ik actief als boekverkoper en als bedrijfsleider bij diverse boekhandels. In 2001 behaalde ik aan de Vrije Universiteit in Amsterdam de lesbevoegdheid voor het vak Nederlands en wat volgde was een carrière als docent Nederlands in het voortgezet onderwijs. Ik was verbonden aan achtereenvolgens drie middelbare scholen in Haarlem. Eerst aan het Eerste Christelijk Lyceum, daarna aan het Schoter en ten slotte aan het Coornhert Lyceum. De laatste jaren had ik met name bovenbouwklassen havo en vwo onder mijn hoede. Ik vervulde naast mijn lesgevende taak ook andere taken: ik was mentor, vakgroepvoorzitter, decaan vwo, coördinator profielwerkstukken havo/vwo en examensecretaris mavo/havo/vwo. Met mijn bedrijf Puntjes op de i Haarlem zet ik mijn ervaring en deskundigheid nu in om bedrijven, organisaties, scholieren, studenten, expats en particulieren snel en flexibel te ondersteunen bij de Nederlandse taal.